Slik søker du varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Slik søker du varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Publisert den 05.05.2020 av Erikmarka3.no

Det er mange grunner til at det kan være aktuelt å søke tilrettelagt arbeid. Sula Bedriftsteneste tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver.

For å kunne søke om en plass med varig tilrettelagt arbeid (VTA) må du ha innvilget uføretrygd fra NAV. Det å være ufør i dag betyr ikke at man ikke har restarbeidsevne. Tvert imot er det vår erfaring at ansatte i VTA i aller høyeste grad bidrar til produktene og tjenesten som blir levert av Sula Bedriftsteneste.

Hver deltaker i VTA får sin egen individuelle opplæringsplan, med definerte mål, som er utarbeidet sammen med våre veiledere. Det blir så arbeidet systematisk for å oppnå de målene som er satt. Det er også mulig å gå opp til kompetanseprøve for å dokumentere opplæring for de som ønsker det.

Oppleve mestring

Vi legger til rette for at hver enkelt skal oppleve fremgang og mestring og dermed oppleve økt livskvalitet gjennom arbeid og sosialt fellesskap. Med riktig tilrettelegging og trygghet er det mulig å få til mye. Det å sitte hjemme, uten å få lov til å være en del av et fellesskap, fører sjelden til noen god situasjon. Hos Sula Bedriftsteneste blir du ønsket velkommen av gode kollegaer hver eneste dag. Vi tror det er positivt å ha meningsfylte dager med tilpasset utvikling.

Sula Bedriftsteneste har flere avdelinger som alle har interessante arbeidsoppgaver:

 • - Et moderne vaskeri
 • - Sy og seil avdeling
 • - Mekanisk produksjon
 • - Miljøpatrulje (mye utearbeid)
 • - Administrasjon 
 • - Sjåførarbeid
 • - Lager og logistikk


Les mer
om VTA her.

Vi har mange varierte oppgaver, både inne og ute.
Vi har mange varierte oppgaver, både inne og ute.

 

Hvem kan søke VTA?

VTA-tiltaket har flere målgrupper. Personer med utviklingshemming og nedsatt funksjonsevne har vært en viktig målgruppe i dette tiltaket. Alle som har plager som hindrer deltakelse i ordinært arbeidsliv er absolutt ønsket i bedriften vår. Psykiske utfordringer og/eller rusproblematikk får god hjelp hos oss. 

Hos oss har vi også mange som bare ønsker å være i trygge omgivelser for å få forutsigbarhet, og også de som trenger en pause før de skal ut i det ordinære arbeidslivet kan nyte godt av en VTA plass en periode.

Slik søker du jobb hos oss:

1. Ta kontakt med NAV.

2. Oppfyller du kriteriene avtaler vi en samtale og omvisning i bedriften, sammen med din veileder fra NAV.

3. Vi ser på aktuelle muligheter.

4. En eventuell ansettelse blir med full arbeidskontrakt, tilrettelagt etter dine behov. Vi følger selvsagt arbeidsmiljøloven på alle punkt. 

5. Etter å ha blitt kjent starter vi med å utarbeide en individuell opplæringsplan. Denne vil bli evaluert hvert halvår.

6. Våre tilretteleggere vil følge deg tett opp, og sørge for at du får en trygghet og følelse av mestring på arbeidsplassen. Slik utvikler vi oss i riktig tempo. 

7. Etter en periode er det er mulig å prøve seg på utplassering i ordinært arbeidsliv om det er ønskelig. Dette vil da bli fulgt opp fra vår side. Det er også mulig med en kombinasjon av å arbeide ute i bedrift og inne på Sula Bedriftsteneste.

   

  Hovedbudskapet er at vi er her for deg, og legger til rette for at du skal få en jobb som passer for deg og dine forutsetninger, der du er i livet. Vi ser frem til å kunne ønske flere kjekke medarbeidere velkommen på laget!

    

  Dersom du synes dette høres interessant ut, kan du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor